Preskoči na glavni sadržaj
Lingua market

Uvjeti korištenja

Profiglota d.o.o. za poduku stranih jezika i prevođenje
Veslačka 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/ 3836-501 GSM:+385 912098153 Faks:+385 1 3836186 OIB: 25802444495

Uvjeti korištenja

Profiglota d.o.o. ("Lingua Market", “Tvrtka”) se obvezuje pružati usluge Pretplatniku pod sljedećim „pravilima", također poznatim kao Uvjeti korištenja. Samim time u ovim Uvjetima korištenja, korištenje „nas", „mi", „naš", „naši" će predstavljati referencu na Lingua Market, korištenje „vi", „Vaš", „oni", „njih "odnosi se na klijenta / korisnika usluga/proizvoda Lingue Market. Korištenje usluga Lingue Market predstavlja i prihvaćanje sporazuma (Uvjeta korištenja). Svi klijenti su predmet ovoga Ugovora i njegovih uvjeta ovdje navedenih. Ta pravila mogu se mijenjati s vremena na vrijeme po vlastitom nahođenju Lingue Market. Pretplatnik razumije da promjena od strane Lingue Market ne smije biti razlog za raskid ugovora i/ili pretplate prije vremena. Mi nismo odgovorni ni za kakve zahtjeve koji proizlaze iz korištenja naših usluga. To vrijedi i za bilo koji sadržaj unesen od strane korisnika koji promiče nezakonite aktivnosti ili sadržaj koji bi mogao biti štetan za naše servere ili bilo koje druge servere na internetu. Linkovi na takve materijale su zabranjeni. Tvrtka će otkriti pretplatničke podatke uključujući i dodijeljene IP adrese, povijest profila, korištenje profila, itd. vlastima za provođenje zakona ili službi koje pruže autentičan poziv na sud.

Kontakt i osnovni podaci

Morate nam dostaviti, i to redovito održavati (ažurirati), ispravan kontakt za informacije. To uključuje e-mail adrese koje se ne nalaze u Vašem profilu na portalu Lingua Market. Održavanje točne i ažurne informacije za kontakt s nama je nužno. Mi nismo odgovorni ni za kakve pritužbe, štete, naknade ili na drugi način proizvedene smetnje koje mogu rezultirati prekidom korištenja usluge ili privremeni ukidanjem usluge zbog netočne ili neupotrebljive e-mail adrese za kontakt. Davanje lažnih informacija za kontakt bilo koje vrste može rezultirati prekidom korištenja Vašeg profila i usluga Lingue Market.

Aktivacija profila

Aktivacija korisničkog računa s naše strane je u roku 24h od primitka uplate za naručene usluge i/ili proizvode. Korisnički račun mogu otvoriti pravne osobe i/ili fizičke osobe, pod uvjetom da je fizička osoba punoljetna, starija od 18 godina. Pravne osobe dužne su navesti svoj OIB.

Sadržaj

Vi ste odgovorni za sve sadržaje na svojem profilu i one sadržaje unesene s Vaše strane u svakom trenutku. Sve usluge koje se nude mogu se koristiti u zakonite svrhe. Prijenos, skladištenje ili izlaganje bilo kojih informacija, podataka ili materijala je izravno kršenje Uvjeta korištenja. Korištenje naše usluge kako bi se kršila autorska prava ili bilo koji zaštitni znak je zabranjeno. Zadržavamo pravo da odredimo definiciju „punoljetnog/odraslog sadržaja" jer se odnosi na naše usluge.

Bilo koji materijal, koji je po našem sudu prijeteći ili opsceni, zabranjen je i bit će uklonjen s našeg portala s ili bez obavijesti. To uključuje, ali nije ograničeno na, neovlašteno kopiranje glazbe, knjiga, fotografija ili bilo kojih drugih djela zaštićenih autorskim pravima. Mi ne dopuštamo nikakav sadržaj koji bi mogao biti iskonstruiran kao uvredljiv ili ilegalan, uključujući, ali nije ograničeno na, piratske software, bit torrents, IRC, Proxie-je, haker programi/arhiva, MP3 sa autorskim pravom, Warez, materijal zaštićen autorskim pravima, zaštitne znakove, sadržaj za odrasle – pornografija, dječju pornografiju ili sadržaj koji bi mogao bi biti dječja pornografija, ili materijal pod zaštitom poslovne tajne i drugih zakona. Bilo koji sadržaj za koji se utvrdi da bi mogao biti dječja pornografija ili povezan s dječjom pornografijom bit će obustavljen odmah bez prethodne obavijesti i prijavit će se nadležnim organima.

Prijetnje i nezakonito ponašanje

Vi ne možete koristiti naše usluge za prijenos bilo kakvog materijala (e-mailom, uploading, objavom ili na drugi način) koji prijeti ili potiče tjelesne ozljede ili uništenja imovine. Korištenje naših usluga za prijenos bilo kakvog materijala (emailom, uploading, objavom ili na drugi način) koji uznemiruje druge tvrtke ili pojedinca će rezultirati momentalnim ili trajnim ukidanjem Vašeg/Vaših profila i usluga na portalu Lingua Market.

Prijevara

Korištenje naših usluga za lažne ponude za prodaju ili kupnju proizvoda, predmeta ili usluga, odnosno za unaprjeđenje bilo koje vrste financijskih prijevara, kao što su „piramidalne sheme", „Ponzi sheme" i „lanca pisama" je zabranjeno. Dodavanje, uklanjanje ili mijenjanje identifikacijskih mrežnih informacija u zaglavlju u svrhu prevare ili obmane je zabranjeno. Pokušaji predstavljanja pod lažnim identitetom upotrebom krivotvorenih zaglavlja ili drugih identifikacijskih podataka su zabranjeni.

Napadi i eksploatacija

Bilo koja aktivnost, koja utječe na sposobnost drugih ljudi ili sustava za korištenje bilo koje usluge ili druge Internet usluge je, zabranjena. To uključuje "denial of service" (DOS) napade protiv drugih mreža domaćina ili pojedinih korisnika. Uplitanje ili ometanje drugih korisnika mreže, usluga ili opreme je zabranjeno. Klijent ne može, kroz djelovanje ili nedjelovanje, dopustiti drugima da koriste svoju mrežu ilegalnih ili neprikladnih aktivnosti. Neovlašteni ulazak i/ili korištenje druge tvrtke i/ili osobnih računalnih sustava rezultirat će momentalnim raskidom pretplate i usluga portala Lingua Market. Nećemo tolerirati bilo koji pretplatnikov pokušaj pristupa računima drugih ili probijanja sigurnosnih mjera drugih sustava.

Komercijalno oglasni e-mail (SPAM)

Spam ili slanje neželjenih poruka e-pošte se izričito zabranjuje te ćete time kvalificirati Vaš profil za momentalnu deaktivaciju bez povrata uplaćenih sredstava. Reklamirati (oglašavati) web stranice preko SPAM-a (Spamvertised) nije dozvoljeno na našem portalu. To uključuje, ali nije ograničeno na, SPAM poslan putem telefaksa, e-maila ili instant poruke.

Naplata i plaćanje

Pri prvom zakupu usluga, po izvršenom unosu online narudžbe, bit će dostupna ponuda. Opcija ponude je 7 dana. Po isteku zakupljenog perioda za korištenje usluga portal Lingua Market, petnaest (15) dana prije isteka zakupa usluga na email adresu vlasnika korisničkog računa dostavlja ponudu za produljenje zakupa usluga. Datum naveden na ponudu podrazumijeva se kao valuta plaćanja ili plativo do navedenog datuma. Ponude i/ili računi za zakup i/ili produženja korištenja usluga/proizvoda čije plaćanje je prekoračeno za pet (5) dana u odnosu na datum naveden u ponudi i/ili računu bit će suspendirani. Ukoliko kašnjenje u plaćanju premaši trideset (30) dana od datuma u ponudi/računu, korisnički račun će biti otkazan i podaci na profilu izbrisani te za iste ne odgovaramo.

Otkazivanje

Sva otkazivanja moraju biti poslana putem e-mail-a navedenog na stranicama portal Lingua Market. Vi ste obavezni platiti pretplatu čak i ako ne koristite usluge portala Lingua Market. Mi smo Vas snabdjeli uslugama i omogućili Vam detalje s kojima imate mogućnost korištenja svog profila i učestvovanje u radu i uslugama portala Lingua Market. Ako imate nepodmirena dugovanja, kojima je prošao rok plaćanja, ista moraju biti plaćena u cijelosti prije nego zatvorimo/otkažemo usluge. Ako moramo zatvoriti Vaš profil zbog neplaćanja preostalog iznosa, to će biti poslano u odvjetnički ured uz dodatnu naknadu za uslugu naplate. Ako naši unutarnji napori za naplatu ne uspiju, zadržavamo pravo usmjeravanja naplate preko računa 3. stran(k)e (ili preko agencije ili odvjetnika).

Korištenje resursa

Vi ne možete koristiti korisničke račune za pohranu datoteka drugih računa, sigurnosne kopije, pohranjivanja sigurnosnih kopija DVD-a, mp3, ili bilo kojih datoteka većih od 50MB. Korištenje velikih i obilnih datoteka na taj način na aktivnom sustavu može izazvati korupciju datoteka i dovesti do, ne samo gubitka vlastitih podataka, već i podataka drugih.

Zlouporaba poslužitelja

Bilo koji pokušaji potkopavanja ili prouzročenja šteta na portalu Lingua Market ili našem klijentu su strogo zabranjeni. Mi ne preuzimamo odgovornost za korištenje profila i podataka naših klijenata. Ako bilo koji pretplatnik zloupotrebljava resurse i ne poduzima akcije za odustajanje, pokreće se momentalna suspenzija bez mogućnosti povrata uplata.

Sigurnost

Vi ste odgovorni za bilo kakvu zlouporabu Vašeg profila, čak i ako je neprimjerena djelatnost bila počinjena od strane prijatelja, člana obitelji, gosta ili djelatnika. Stoga morate poduzeti korake kako bi se osigurali od neovlaštenih pristupa Vašem profilu. Osim toga, Vi ne možete koristiti svoj profil za kršenje sigurnosti drugog računa ili pokušati dobiti neovlašteni pristup u drugi profil. Dijeljenje svoje zaporke i korisničkog imena s neovlaštenim korisnicima je zabranjeno i bit ćete odgovorni za takvo korištenje. Pokušaj nabavke zaporke drugog profila je strogo zabranjen i može rezultirati prestankom usluge. Korisnici koji krše sustav ili mrežnu sigurnost mogu biti pozvani na kaznenu ili građansku odgovornost. Mi ćemo u potpunosti surađivati s istragama protiv kršenja sustava ili mrežne sigurnosti na drugim mjestima, uključujući i suradnju s tijelima za provedbu zakona u istrazi sumnjivog kaznenog kršenja.

Odbijanje usluge

Zadržavamo pravo da odbijemo, otkažemo ili suspendiramo uslugu po našem vlastitom nahođenju.

Odgovornost i jamstvo

Mi nismo odgovorni ni za kakve štete koje Vaša tvrtka ili Vi pretrpite. Mi ne izdajemo niti posredna niti pismena jamstva za bilo koju od naših usluga. To uključuje i gubitak podataka uslijed odgode, neizvršenih isporuka, krivih dostava, prekid bilo koje i svih usluga, bez obzira na uzrok. Klijent potvrđuje da je pružena usluga takve prirode da usluga može biti prekinuta iz mnogo razloga, osim nemara poduzeća i da se štete nastale zbog prekida usluga teško mogu ustanoviti. Dakle, klijent je suglasan da tvrtka neće biti odgovorna za štete koje proizlaze iz takvih uzroka. Vi, nadalje, prihvaćate da odgovornost tvrtke za svoj vlastiti nemar ne može ni u kojem slučaju prelaziti ekvivalentan iznos naknade plative prema klijentu za usluge do razdoblja kada je došlo do štete. Ni u kojem slučaju neće Tvrtka biti odgovorna niti za posebne niti za posljedične štete, gubitke ili ozljede. Isto tako Tvrtka nije odgovorna za vjerodostojnost podataka ostalih korinsika usluga niti na međusobno ugovoreni posao između pretplatnika portal niti za naplatu za izvršene usluge/prodane proizvode drugih strana.

Primjenjivo pravo

Obje stranke su suglasne da će se svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora ili su u svezi s ovim Ugovorom rješavati na nadležnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu.

Izmjene i dopune

Ovi uvjeti mogu biti izmijenjeni u bilo koje vrijeme uz obavijest. Svi korisnici su uvijek i primatelji najnovijih uvjeta objavljenih na ovom portalu. Odgovornost je krajnjeg korisnika da u svakom trenutku mora biti upoznat s najnovijim uvjetima pružanja usluge i ostalim pravilima. Naša je odgovornost osigurati da takva pravila budu spremna i u čitljivom obliku. Mi ćemo, kada je to moguće, obavijestiti klijente o novostima ili promjenama na našim web stranicama www.linguamarket.com.

Zadržavamo pravo izmjena i dopuna ovih Uvjeta korištenja i naših drugih pravila i sporazuma u bilo koje vrijeme i na bilo koji način. Ako se neke od odredbi ili uvjeta neće ispunjavati, dotični profil će se automatski privremeno ukinuti. Obavijest o reviziji, izmjeni ili dopuni, bit će objavljena u skladu s tim pravilima.

Profiglota d.o.o.
30.9.2019.