Preskoči na glavni sadržaj
Lingua market

Prerada drva ili prerada drveta?

Prerada drva ili prerada drveta?

Imenica drvo ima dvije sklonidbe: jednu prema osnovi drv- (drva, drvu...), a drugu prema proširenoj osnovi drvet- (drveta, drvetu...). iako su oblici s proširenom osnovom mlađi (javljaju se od 17. stoljeća), danas supostoje obje sklonidbe. Ipak, valja znati da su njihovi oblici značenjski podijeljeni. 

Oblici prema kraćoj osnovi označuju drvo kao materijal, to jest kao građu ili kao ogrijev (prerada drva, rezbarenje drva, namještaj od kuhanoga drva, komad drva ili cijepanje drva).

Oblici koji nastaju prema proširenoj osnovi označuju živo stablo, živu biljku (grana drveta, krošnja drveta, kora drveta, kućica na drvetu ili s drveta znanja).

Tako možemo razlikovati izraze poput tretiranje drva (primjerice tretiranje materijala pri proizvodnji) i tretiranje drveta (na primjer tretiranje biljke protiv nametnika). Možemo potom sjediti ispod drveta (stabla), ali i sjediti na drvu (na trupcima, stolcu ili nekom drugom komadu drva).

Zanimljivo je pripomenuti i da obje imenice pored jednine i množine imaju i zbirne oblike: drveće i drvlje.